தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 5

STRONG CLOTHESPIN RACK LAUNDRY DRYING RACK, CLOTHES HANGERS WITH 15 CLIPS, HANGER FOR DRYING UNDERWEAR, BABY CLOTHES

STRONG CLOTHESPIN RACK LAUNDRY DRYING RACK, CLOTHES HANGERS WITH 15 CLIPS, HANGER FOR DRYING UNDERWEAR, BABY CLOTHES

வழக்கமான விலை Rs. 139.00
வழக்கமான விலை Rs. 499.00 விற்பனை விலை Rs. 139.00
-72% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:X1567K

  • The small washing spindle is made of dryable plastic and equipped with 15 clips. Perfect for small lingerie, socks,
    underwear, underwear, bras and baby clothes.

  • The perfect mini shop solution. Can be used both in the house and in the garden or on the balcony.

  • Can be attached to the shower rod, washing line or many other places with the hook. No drilling required.

  • When you don't need the dryer, it can be folded up to save space and stored easily. Very practical even for camping or caravaning.

  • The Clothes Hangers with Clips are perfect for hanging dry socks, baby clothes, underwear, cloth diapers, towels, handkerchiefs or other light items. You can hang it in the laundry room, closet, shower curtain rod, clothes Use in places such as ropes.

  • It is this clips drip hanger features that has well-spaced swivel clips that allow your clothes to dry in all directions and prevent different clothes from coming next to each other for good air flow.

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 2122

Product Weight (Gm) :- 213

Ship Weight (Gm) :- 2122

Length (Cm) :- 32

Breadth (Cm) :- 22

Height (Cm) :- 15


முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்