தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 8

Multifunctional Cleaning Claw Pilpe Cleaner Drainage Block Remover Drain Spring Pipe Dredging Tool ( 90 Cm)

Multifunctional Cleaning Claw Pilpe Cleaner Drainage Block Remover Drain Spring Pipe Dredging Tool ( 90 Cm)

வழக்கமான விலை Rs. 24.00
வழக்கமான விலை Rs. 199.00 விற்பனை விலை Rs. 24.00
-87% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:V1622H

You can use this picker to pull out strands of hair and dirt from clogged tubs and basins, shower drains, drainage pipes, basins, baths and kitchen sinks. clean the debris from inside and clears the drainage. This picker improves drainage flow and clears out odor-causing gunk and bacteria. Simply discard the harvest of hair & rinse clean!

 Simple to use
 clean the debris from inside and clears the drainage.
 This picker improves drainage flow and clears out odor-causing gunk and bacteria.
 Simply discard the harvest of hair & rinse clean!

 Remover Relief Cleaning Tools
 Drain cleaning stick is easy to operate with one hand.
 Sink cleaner wire Material: stainless steel + ABS plastic.
 Without the use of harmful chemicals.

 Features
 Widely used for cleaning bathrooms, kitchen, sinks, tubs, and dredging pipe, drain     sewers, and other places clogged often.
 Multi-tooth drain snakes efficiently catch hair, food, and other blockages.
 Easy to capture a solid obstruction and hook the hair and debris.
90 Cm long enough to insert to deep pipes, hold the loop, easily pull out   blockages.

 How To Use:
 Before start cleaning, try pressing red handle end to unfold claw.
 Hold red handle, push the opposite end into the clogged sink/drain/pipe gently, pause   when touch the clogs.
 Pull back 1''~1.5'', then palm press handle end to open claw, loose palm to grab the   blockages.
 Draw back slowly until pull out, then palm push red end to throw garbage into dustbin.
 Repeat step 1~3, until no more blockages grabbed.
 Rinse off the whole drain auger cleaner, after open-air dryed, curl it up and then put   away, keep it away from children and liquid.


Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 334

Product Weight (Gm) :- 90

Ship Weight (Gm) :- 334

Length (Cm) :- 90

Breadth (Cm) :- 6

Height (Cm) :- 3

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்