தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Multipurpose Jar Dryfruit Set, Candy, Snacks Storage Jar Plastic Storage Container Tray Set With Lid 3in1

Multipurpose Jar Dryfruit Set, Candy, Snacks Storage Jar Plastic Storage Container Tray Set With Lid 3in1

வழக்கமான விலை Rs. 89.00
வழக்கமான விலை Rs. 299.00 விற்பனை விலை Rs. 89.00
-70% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:X2347R

  • Multi-Compartment Design : This dry fruit set features multiple compartments, each with its own lid, allowing you to organize and store a variety of dry fruits and snacks separately. Say goodbye to mixing flavors and enjoy the freshness of each treat.

  • Transparent Containers : The transparent plastic containers allow you to easily identify the contents inside, making it convenient to find and access your favorite snacks.

  • Stylish and Practical : The sleek and modern design of this dry fruit set adds a touch of elegance to your dining table or kitchen. It's not only functional but also a beautiful serving option for when you have guests over.

  • Easy to Clean : The plastic material is easy to clean and maintain, ensuring that your dry fruit set looks as good as new even after repeated use.

  • Multipurpose Use : While primarily designed for dry fruits, this set can also be used to store a wide range of snacks, such as candies, choco


Dimesion:-

Volu. Weight (Gm) :- 656

Product Weight (Gm) :- 313

Ship Weight (Gm) :- 656

Length (Cm) :- 19

Breadth (Cm) :- 17

Height (Cm) :- 10

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்