தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 7

1700 ML Thermos Insulated Flask or hot Kettle, Plastic innner Steel, Insulated Tea Kettle Hot and Cold

1700 ML Thermos Insulated Flask or hot Kettle, Plastic innner Steel, Insulated Tea Kettle Hot and Cold

வழக்கமான விலை Rs. 268.00
வழக்கமான விலை Rs. 599.00 விற்பனை விலை Rs. 268.00
-55% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:X2386T

This Vacuum Flask Tea Kettle is a great way to make a warm cup of tea.

It’s made of high-quality vacuum insulated to keep your beverage warm.

Its leak-proof design prevents heat loss, and its ergonomic handle and lightweight body make it easy to pour.

Enjoy your tea at the perfect temperature.

This Vacuum Flask tea kettle is perfect for tea-lovers.

The vacuum flask design helps keep your hot beverage warm for an extended period of time. With its easy-pour spout, you can enjoy your tea without having to worry about spills. Enjoy your tea hot - the way it's meant to be!

  • Stainless steel on the inside for better temperature retention Out side Plastic Leak resistant to avoid spillage while travelling
  • Keeps your beverages hot or cold for long hours


Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 847

Product Weight (Gm) :- 427

Ship Weight (Gm) :- 847

Length (Cm) :- 23

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 13

Volu. Weight (Gm) :- 1141

Product Weight (Gm) :- 497

Ship Weight (Gm) :- 1141

Length (Cm) :- 29

Breadth (Cm) :- 15

Height (Cm) :- 13

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்