தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 10

Anti Snore device for men and woman Silicone Magnetic Nose Clip For heavy Snoring sleeper, Snore Stopper, Anti Snoring Device (1 Pc)

Anti Snore device for men and woman Silicone Magnetic Nose Clip For heavy Snoring sleeper, Snore Stopper, Anti Snoring Device (1 Pc)

வழக்கமான விலை Rs. 16.00
வழக்கமான விலை Rs. 99.00 விற்பனை விலை Rs. 16.00
-83% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:V0337H

  • 【Multi-Function】The Silicone Magnetic Anti Snore Clip not only prevents the usual snoring, change the habit of oral respiration during sleeping and prevent upper respiratory infection, it also increase the body's oxygen content and improve sub-health.

  •  STOP & CLIP SNORING NOW - Embrace quieter nights with our handy anti snoring nose clips! These snore magnets apply pressure on the septum to free up the airways so you can sleep at night unbothered.

  •  CLEAN & REUSABLE - We use medical grade silicone in our snore magnetic clip devices. They are free from BPAs and are fully washable. Clean it up and reuse our no snore ring as needed.

  • Non-Toxic And Tasteless, To Breathe Better.

  • Great Gift For A Friend Who Snores With A Beautiful Mirror Lid Protection Case.

  • A Simple And Easy Way To Prevent Snore To Enjoy Endless Nights Of Peaceful Sleep.

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 15

Product Weight (Gm) :- 7

Ship Weight (Gm) :- 15

Length (Cm) :- 5

Breadth (Cm) :- 5

Height (Cm) :- 1

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்