தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 11

4 in 1 Multifunctional Glass Scraper, Window Glass Wiper with Watering Can, Silicon Cleaning Squeegee with Two Brush Heads

4 in 1 Multifunctional Glass Scraper, Window Glass Wiper with Watering Can, Silicon Cleaning Squeegee with Two Brush Heads

வழக்கமான விலை Rs. 165.00
வழக்கமான விலை Rs. 599.00 விற்பனை விலை Rs. 165.00
-72% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:P4167W

  • Versatile Cleaning: This multifunctional glass scraper is not limited to just cleaning glass surfaces. It can be used on a variety of surfaces, including windows, mirrors, tiles, car windshields, and more. It provides a convenient solution for all your cleaning needs.

  • Two Brush Heads: The glass scraper comes with two interchangeable brush heads. The dirt brush head is perfect for removing stubborn stains and dirt, while the glass brush head is designed specifically for cleaning glass surfaces. This allows for efficient and thorough cleaning on different surfaces.

  • The glass scraper features a built-in watering can that allows for spray function. You can spray water, cleaning solutions, or disinfectants directly onto the surface you're cleaning, making the cleaning process more effective and convenient.

  • Easy to Use: The ergonomic design of the glass scraper ensures a comfortable grip and easy handling. The sponge on the back of the scraper can be used to wipe away any remaining stains or residue, leaving surfaces clean and streak-free.

  • Durable and Long-lasting: Made from high-quality materials such as PP, TPR, PE, and sponge, this glass scraper is designed to be durable and long-lasting. It can withstand regular use and provide reliable cleaning performance for an extended period of time

Description:-

Volu. Weight (Gm) :- 341

Product Weight (Gm) :- 210

Ship Weight (Gm) :- 341

Length (Cm) :- 23

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 8

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்