தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Blender Portable Juicer with 4 Blades Wireless Charging Mini Personal Size Mixer Bottle Grinder 350 Ml

Blender Portable Juicer with 4 Blades Wireless Charging Mini Personal Size Mixer Bottle Grinder 350 Ml

வழக்கமான விலை Rs. 289.00
வழக்கமான விலை Rs. 649.00 விற்பனை விலை Rs. 289.00
-55% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:X5334K

  • Powerful Smoothie Blender: The portable blender for making fruit juice, milk shakes and smoot hieshas a powerful motor base and 8 food-grade stainless steel 3D blades. The  Stainless Steel of cutter head made with food-grade electrolysis technology is durable and has excellent mixing ability, allowing the pulp to be quickly broken without losing dietary fiber.

  • Rechargeable and Portable: The portable USB rechargeable blender equipped with a built-in rechargeable battery makes 8-12 cups per charge. The mini blender is as easy to carry around as a water bottle that can hold 400ml of juice. It is suitable for home, work, school or travel.

  • Easy to Clean and Operation: The juicer cup can be opened up and down. You can open the cap to drink and open the bottom to clean. This juicer is simple to operate, put clear water into blender, turn on the blender to clean, you can shake the bottle by holding it at 45 degrees for better mixing, all parts except for the motor base are dishwasher safe.

  • -Food-Grade Material: Small USB blender uses food-grade non-toxic and environmengtally friendly PP& ABS materials. Juice blender bottles choose food grade bottle material, far from BPA, health and hygiene, this smoothie blender extracts healthy nutrition from fruits and vegetables you can enjoy fresh nutrition and a good leisure time.

  • Pay attention: If the red light at the bottom keeps flashing and it cannot be turned on, it is because the bottom and the bottle body are not tightened tightly, please tighten them according to the instructions in the second main picture.

Dimension :- 

                 Volu. Weight (Gm) :- 292

                 Product Weight (Gm) :- 309

                 Ship Weight (Gm) :- 309

                 Length (Cm) :- 8

                 Breadth (Cm) :- 8

                 Height (Cm) :- 22
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்