தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 5

Silicone Spatula | Non-Stick | Heat, Stain and Odor Resistant | Easy to Clean and Dishwasher Safe | Seamless Kitchen Utensil

Silicone Spatula | Non-Stick | Heat, Stain and Odor Resistant | Easy to Clean and Dishwasher Safe | Seamless Kitchen Utensil

வழக்கமான விலை Rs. 36.00
வழக்கமான விலை Rs. 149.00 விற்பனை விலை Rs. 36.00
-75% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:S5445F

  • Silicon Non- Stick Heat Resistant Kitchen Cooking Tool.

  • This is perfect for cooking with its 100% food grade silicone construction. It’s safe, durable, and heat-resistant up to 450°F, making it ideal for stirring, flipping, and serving food. It’s also easy to clean – just rinse under water and it’s ready to use.

  • This is perfect for your kitchen needs. Made of top-quality silicon, it's flexible, perfect for stirring, and won't scratch your cookware. Get all the benefits of a silicon kitchen item with this spoon.

  • The   is designed to make culinary tasks a breeze. With a lightweight and ergonomically designed handle, it is easy to maneuver for precise and efficient cooking. The spoon is made from premium quality materials to withstand long-term use. It is the perfect tool for any kitchen.

  • Perfect for daily home cooking: flip, turn pancakes, burgers, meats, and other food

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 91

Product Weight (Gm) :- 91

Ship Weight (Gm) :- 91

Length (Cm) :- 29

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 2

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்