தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 7

Multipurpose Use, Gas Cylinder Trolley Movable Stand with Wheels, Gas Cylinder Stand, Water Jug Stand, Flower Pot Stand, Oil Tin

Multipurpose Use, Gas Cylinder Trolley Movable Stand with Wheels, Gas Cylinder Stand, Water Jug Stand, Flower Pot Stand, Oil Tin

வழக்கமான விலை Rs. 59.00
வழக்கமான விலை Rs. 199.00 விற்பனை விலை Rs. 59.00
-70% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:V5808H

  • This Plastic Cylinder Trolley heavy duty and durable swivelling castor wheels for smooth movement and perfect balance. 

  • This Cylinder Trolley Made From Good And High Quality  Plastic Material. Load Capacity 75Kg.

  • Easy movement in any direction, Can Rotates at 360 degree.

  • Ideal as a cylinder stand, water jug stand, Flower pot stand. 

  • The kitchen is the central and most important room in the house. The kitchen really is the castle itself. This is where we spend our happiest moments and where we find the joy of being a family. We know your need. Any time women come together with a collective intention, it's a powerful thing. Whether it's sitting down making a quilt, in a kitchen preparing a meal or planning a birthday party, when women come together with a collective intention, magic happens. 

  • No need to lift cylinder. LPG gas cylinder trolley - is a concept to make your LPG cylinder easily movable. It is made up of plastic making it durable and long lasting. LPG gas cylinder trolley comes with good quality wheels to make cylinder easily movable. A beautiful way to free up some extra space in your kitchen. No more scratches and rust marks on your floor heavy duty plastic good quality.

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 1033

Product Weight (Gm) :- 325

Ship Weight (Gm) :- 1033

Length (Cm) :- 33

Breadth (Cm) :- 31

Height (Cm) :- 5

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்