தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Multipurpose Plastic Transparent Storage Containers, Plastic Masala Spices Container Set Capacity With Airtight Lid Kitchen Pantry Organizer 8 Pc Set

Multipurpose Plastic Transparent Storage Containers, Plastic Masala Spices Container Set Capacity With Airtight Lid Kitchen Pantry Organizer 8 Pc Set

வழக்கமான விலை Rs. 244.00
வழக்கமான விலை Rs. 599.00 விற்பனை விலை Rs. 244.00
-59% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:R5831W

  • These Masala Containers are BPA free, Food safe, Airtight, Transparent, Easy opening, Scratch resistance, Rust free, Dishwasher safe and Heavy-duty food grade body with superior break resistance.

  • Easy to Open & Swift Operate Lid: The Containers have swift & easy to operate lid, these Storage Containers are safe to store food items, Baby foods, spices, cereals, Dry spices, grams, Snacks, Salt, cookies, chocolates, Sugar, Dry fruits, Flour etc.

  • Air Tight Seal: The Checkers Containers have an air tight seal that completely locks the Crisp & flavour of the contents you put in as does not lose moisture. The taste and nutritive value of the contents remains intact for a long time making the containers very appropriate for storing dry food, pulses, and spices.

  • 100% Food Grade & BPA Free Canisters: This air tight is free from BPA which causes health hazards when it comes in contact with food & liquids Ensuring a healthier lifestyle using Bisphenol A free Products.

  • Suitable for Multipurpose Storage Use Like Dry Fruits, Spices, Pickle, Tea, and Sugar etc.

  • Air Tight Containers for Your Kitchen with a Clear Unique Exterior Design and 360 Degree Rotating Tray.

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 1188

Product Weight (Gm) :- 722

Ship Weight (Gm) :- 1188

Length (Cm) :- 23

Breadth (Cm) :- 16

Height (Cm) :- 16

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்