தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 8

3 Layer Cute Portable Baby Food Milk Powder Storage Box Bottle Container Milk Powder Baby Food Container Bowl. (Purple)

3 Layer Cute Portable Baby Food Milk Powder Storage Box Bottle Container Milk Powder Baby Food Container Bowl. (Purple)

வழக்கமான விலை Rs. 79.00
வழக்கமான விலை Rs. 249.00 விற்பனை விலை Rs. 79.00
-68% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:F5924A

  • Spacious and Versatile: Three-layer container with ample storage space for packing a variety of foods, snacks, and treats for kids.

  • Efficient Organization: Each layer is designed with separate compartments to keep different food items neatly organized and prevent them from mixing together.

  • Kid-Friendly Design: Bright and colorful container with attractive patterns, appealing to children and making mealtime enjoyable.

  • Safe and Durable Materials: Made from food-grade, BPA-free materials that are safe for kids and ensure long-lasting durability.

  • Leak-Proof and Secure: Equipped with a tight seal and secure latches on each layer, preventing leaks and spills, ideal for school lunches and on-the-go use.

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 557

Product Weight (Gm) :- 238

Ship Weight (Gm) :- 557

Length (Cm) :- 19

Breadth (Cm) :- 12

Height (Cm) :- 12

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்