தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 5

Stainless Steel Oil Dispenser with Nozzle Bottle (500Ml) Oil Container | Oil Pourer | Oil Pot | Oil Can| Oil Bottle

Stainless Steel Oil Dispenser with Nozzle Bottle (500Ml) Oil Container | Oil Pourer | Oil Pot | Oil Can| Oil Bottle

வழக்கமான விலை Rs. 148.00
வழக்கமான விலை Rs. 249.00 விற்பனை விலை Rs. 148.00
-40% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:K5947R

  • Made from 100% food-grade superior quality refined stainless steel which ensures it is BPA-free. Durable, anti-rust and Corrosion proof with an attractive design.

  • Keep a check on the content through the transparent top which can be removed for refilling with convenience. The handle gives an easy gripping and handling that prevents slipping. Anti-drip designing prevents leakages keeping the container clean and dry.

  • Easy and controlled flow of oil due to the return ventilation hole.. Ideal for holding Mustard oil, Coconut oil, Olive oil, Canola Oil, vinegar, sauce etc. The high-grade Stainless Steel gives it durability and strength that ensures that the pot does not crack.

  • Suitable for home or restaurant kitchen use.

  • Easy to clean by hand or dishwasher.

Dimension :-

Volu. Weight (Gm) :- 407

Product Weight (Gm) :- 236

Ship Weight (Gm) :- 407

Length (Cm) :- 31

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 8
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்