தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Premium Quality Aluminum Foil Roll Heavy Duty Non Stick Thick Aluminum Foil Sheet Baking Grilling Tool Width 295mm (1Pc)

Premium Quality Aluminum Foil Roll Heavy Duty Non Stick Thick Aluminum Foil Sheet Baking Grilling Tool Width 295mm (1Pc)

வழக்கமான விலை Rs. 142.00
வழக்கமான விலை Rs. 499.00 விற்பனை விலை Rs. 142.00
-71% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:J5988Q

Keeps Food Fresh

We brings to you premium quality aluminum foil, that keeps your food fresh and retains flavor. It is useful for packing meals for your loved ones who want their cooked food such as rotis and parathas fresh and soft. You can also wrap sandwiches or store leftovers in this foil. aluminum foils are food safe and act as a barrier to light and oxygen

High quality aluminum foil wrap for your kitchen 

preserves warmth and freshness of food for your breakfast, lunch, dinner

Hygienic & safe aluminum roll 

Perfect for cooking, baking and packing of food in your kitchen

Important

Keep foil away from electrical elements

Do not allow foil to come into direct contact with naked flame

Natural cutter (No external metal or plastic)

Uses

Keep food fresh and hygienic

Keep in Flavors, moisture and juicers

Perfect for storing most foods.

Specifications

Width : 295 mm

Usage : Keep to food Fresh


Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 324

Product Weight (Gm) :- 448

Ship Weight (Gm) :- 448

Length (Cm) :- 32

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 7

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்