தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Plastic Sports Insulated Water Bottle with Dori High Quality Water Bottle, BPA-Free & Leak-Proof, For Fridge, Office, Sports, School, Gym,

Plastic Sports Insulated Water Bottle with Dori High Quality Water Bottle, BPA-Free & Leak-Proof, For Fridge, Office, Sports, School, Gym,

வழக்கமான விலை Rs. 79.00
வழக்கமான விலை Rs. 299.00 விற்பனை விலை Rs. 79.00
-73% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:S6214F

  • This bottle makes it perfect for carrying with you on any day-trip or anywhere you go. It can be used at home, gym, work-related function, birthday party, or even just a brunch you’re hosting amongst friends, indoor and outdoor entertaining, etc.

  • No matter where you go, you will never have to worry about carrying your water in a safe and secure manner again.

  • This bottle is easy to clean and maintain, use a mild detergent or dish wash liquid and clean on the inside with a bottle brush.

  • It is BPA Free, Food Grade, Reusable and Recyclable. Convenient size fits in the side pocket of bags which you can carry for school, Picnic, car bottle holder etc.

  • The water bottle is the essential part of the sport person, student and for all persons, so this is the best choice to keep your beverage hot/cold for long time

  • Convenient to fit in side Bag of school, trekking or office bags etc.

  • Basically it is used to keep in the freezer/Refrigerator but apart from it you can use it anywhere like office, school, home, kitchen, gym and in the travelling also.

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 394

Product Weight (Gm) :- 151

Ship Weight (Gm) :- 394

Length (Cm) :- 30

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 8

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்