தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Portable Double Layer Stainless Steel Vacuum Flask Hot Screw-On Bottles for Outdoor for Camping for Sports, Travel (2 Ltr)

Portable Double Layer Stainless Steel Vacuum Flask Hot Screw-On Bottles for Outdoor for Camping for Sports, Travel (2 Ltr)

வழக்கமான விலை Rs. 495.00
வழக்கமான விலை Rs. 1,299.00 விற்பனை விலை Rs. 495.00
-61% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:J6708Q

  • Nylon shoulder straps make it easy for adults and children to carry and save effort when carrying.

  • The internal and external double layer stainless steel insulation technology keeps the liquid warm for 24 hours and cool for 24 hours.

  • Wash all parts separately with warm water and soap. It is recommended to wash thoroughly by hand, even if the bottle is dishwasher friendly.

  • The capacity of the water bottle is 2Ltr, great for outdoor or sports, can meet your needs.

  • Screw stop with gasket for leakproof, the top lid can be used as a drinking cup.

  • Stainless steel interior and exterior, anti-rust and solid for durable use.

  • The thermal bottle is ideal for camping, fishing, hiking, car trips, exercise, etc.

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 1284

Product Weight (Gm) :- 1157

Ship Weight (Gm) :- 1284

Length (Cm) :- 35

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 13

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்