தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

MANUAL EGG PULLER SCRAMBLER HOUSEHOLD WHITE EGG YOLK MIXER KITCHEN TOOL MIX MANUAL SCRAMBLER WITHOUT BREAKING EGGS.

MANUAL EGG PULLER SCRAMBLER HOUSEHOLD WHITE EGG YOLK MIXER KITCHEN TOOL MIX MANUAL SCRAMBLER WITHOUT BREAKING EGGS.

வழக்கமான விலை Rs. 155.00
வழக்கமான விலை Rs. 399.00 விற்பனை விலை Rs. 155.00
-61% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:L7156S

  • Working Principle : Without damaging the eggshell, centrifugal force is used to more evenly mix the egg white and egg yolk together.

  • More Hygienic : Simple and fun. The whole process will not damage the egg shell, and the egg white and yolk will not be in contact with the air, making it cleaner and safer.

  • Picky Eater Terminator: Children are picky eaters and don't like to eat egg whites/egg yolks? Use this fun tool to evenly shake the egg white and egg yolk in the eggshell. After the egg is cooked, it will become a golden egg with a mixture of yolk and egg white. The operation is simple and it is easier to absorb nutrients.

  • Food-grade Materials: Built-in soft food-grade silicone pads can provide 360 stable protection for the eggs, safe and effective, and will not damage the eggs.

  • Durable Material: Transparent window design, made of thick PC material. Transparent, wear-resistant, and drop-resistant, providing you with a high-quality experience.

Dimension :- 

Volu. Weight (Gm) :- 228

Product Weight (Gm) :- 134

Ship Weight (Gm) :- 228

Length (Cm) :- 8

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 17

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்