தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Heavy Duty Garden Farming Gloves- ABC Plastic Washable With Hand Fingertips & ABS Claws For Digging & Planting, Gardening Tool

Heavy Duty Garden Farming Gloves- ABC Plastic Washable With Hand Fingertips & ABS Claws For Digging & Planting, Gardening Tool

வழக்கமான விலை Rs. 45.00
வழக்கமான விலை Rs. 199.00 விற்பனை விலை Rs. 45.00
-77% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:M0719T

  • Advanced Nitrile Coating: These gloves feature an advanced nitrile coating that provides exceptional resistance to chemicals, oils, and abrasions, ensuring optimal hand protection in hazardous work settings.

  • Garden Gloves: Best Choice And Quick Easy To Dig & Plant Nursery Plants, Safe For Rose Pruning.

  • Comfortable, Durable, Flexible, Waterproof, & Complete Hand Protection. We believe gardening should be safe and fulfilling. Avoid skin wounds and dirty hands and nails using these gloves.

  • used on the inside is waterproof which means you can easily wash your hands after long hours in the garden. The material is flexible and fits most hands easily.

  • Comfortable, Durable, Flexible, Waterproof, & Complete Hand Protection. We believe gardening should be safe and fulfilling. Avoid skin wounds and dirty hands and nails using these gloves.

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 783

Product Weight (Gm) :- 100

Ship Weight (Gm) :- 783

Length (Cm) :- 21

Breadth (Cm) :- 23

Height (Cm) :- 8

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்