தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Professional Fitness Imported Xtreme Fitness Resistance Exerciser Resistance Tube Ab Slimmer Rope Exerciser Body Building Home Gym Trainer

Professional Fitness Imported Xtreme Fitness Resistance Exerciser Resistance Tube Ab Slimmer Rope Exerciser Body Building Home Gym Trainer

வழக்கமான விலை Rs. 269.00
வழக்கமான விலை Rs. 499.00 விற்பனை விலை Rs. 269.00
-46% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:L7246S

  • Develops Your Chest, Back, Arms, Shoulders And Abs In One Movement.

  • Flexible Sliding Wheels On The Sides With Sponge Coated Handles For Better Grip And Comfort.

  • Moving Backward Slowly Releases The Accumulated Tension, Helping You Return To The Original Position Easily And Effortlessly.

  • Moving Forward Increases The Tension In The Assisted Bidirectional Power Bands, Generating Greater Resistance And A More Strenuous Workout.

  • Shape the Perfect Body:Both men and women can use. Men can use it to stretch the waist, exercise the abdominal muscles and the chest muscles, stretch the arm muscles. Women can use it to slim the waist, lift the buttocks and breasts, stretch leg lines, shrink the abdomen, enhance physical fitness and improve the resistance easily.

  • HOW IT WORKS: It takes advantage of bidirectional power for the good.Through the rubber bands increased resistance is set up at the front pressures and thus achieves a more intense workout.When sliding back the built-up tension is released slowly.This returns you to easily return to your starting position

Dimension :-

Volu. Weight (Gm) :- 2010

Product Weight (Gm) :- 751

Ship Weight (Gm) :- 2010

Length (Cm) :- 40

Breadth (Cm) :- 25

Height (Cm) :- 10

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்