தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Shoe Shiner and Shoe Polish For All Colours Leather Shoes, Formal Shoes, Oxford Shoes & Dress Shoes (1 Pc)

Shoe Shiner and Shoe Polish For All Colours Leather Shoes, Formal Shoes, Oxford Shoes & Dress Shoes (1 Pc)

வழக்கமான விலை Rs. 29.00
வழக்கமான விலை Rs. 199.00 விற்பனை விலை Rs. 29.00
-85% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:F7559M


 • Keeps shoes looking clean and polished, which can improve their appearance and lifespan
 • Saves time compared to manually polishing shoes with a cloth
 • Can be used on a variety of shoe types, including leather and synthetic materials
 • Can be used at home or in professional settings, such as shoe stores or hotels
 • Can save money over time by reducing the need to replace worn-out shoes due to neglect or damage from dirt and debris.

 • Dimension:-

  Volu. Weight (Gm) :- 72

  Product Weight (Gm) :- 38

  Ship Weight (Gm) :- 72

  Length (Cm) :- 13

  Breadth (Cm) :- 8

  Height (Cm) :- 3

  முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்