தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

20 inch Pruning Saw With High Carbon Steel Hand Saw Edge Sharpen Teeth With Cover Packing Perfect For Gardening, Grass, Tree Cutting, Plants

20 inch Pruning Saw With High Carbon Steel Hand Saw Edge Sharpen Teeth With Cover Packing Perfect For Gardening, Grass, Tree Cutting, Plants

வழக்கமான விலை Rs. 165.00
வழக்கமான விலை Rs. 399.00 விற்பனை விலை Rs. 165.00
-58% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:K7566R

  • High Carbon Steel Blade: Our saw features a high carbon steel blade, renowned for its exceptional sharpness and durability. This robust blade can effortlessly cut through even the toughest wood and branches with ease.

  • COMFORTABLE GRIP: WULF Pruning Saws feature a weather-resistant plastic rubber grip handle for a sturdy grip; Ideal for hand saw woodworking.

  • VARIETY OF USES: Our Pruning saws can be used for gardening, cutting tree branches and even pruning shrubbery. It Cuts fasters than other saws, stays sharp, and stands up to all sorts of cutting tasks.

  • Hand-Powered: No need for batteries or cords – this hand-powered saw is ready to use whenever you are. It's lightweight and easy to handle, making it a perfect tool for all skill levels.

Dimension :-

Volu. Weight (Gm) :- 810

Product Weight (Gm) :- 314

Ship Weight (Gm) :- 810

Length (Cm) :- 50

Breadth (Cm) :- 16

Height (Cm) :- 5
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்