தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Transparent Waterproof Glue 300g with Brush, Leakage Protection Outdoor Bathroom Wall Tile Window Roof, Anti-Leakage Agent, Roof Sealant Waterproof Gel

Transparent Waterproof Glue 300g with Brush, Leakage Protection Outdoor Bathroom Wall Tile Window Roof, Anti-Leakage Agent, Roof Sealant Waterproof Gel

வழக்கமான விலை Rs. 116.00
வழக்கமான விலை Rs. 499.00 விற்பனை விலை Rs. 116.00
-76% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:V7935H

  • his product can be directly painted on the wall/ceramic tile/stone/cement foundation, not peeling/powder, effectively prevent the substrate seepage, long service life

  • Protective Coating: It has strong adhesion and sealing effect, which is immediate and lasts for many years. Protect surfaces from water and various liquids, ultraviolet (UV) radiation, and other harmful chemicals. Prevent any damage caused by corrosion.

  • Wide range of applications - Can be used for crack seepage, window sill seepage, toilet waterproofing sealant seepage, wall seepage, roof seepage, exterior wall seepage, etc. It is suitable for sealing gaps, seams, and leaks and can be used on all building materials.

  • Water resistance: excellent, Liquid type: water emulsion type.

  • Durable: Help save time, money and energy because it can long-term protection after use. It is waterproof, ensuring maximum performance and accepting paint.

Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 202

Product Weight (Gm) :- 358

Ship Weight (Gm) :- 358

Length (Cm) :- 15

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 8


முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்