தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

8.9mmx1.2mm Small Ferrite Silver Magnets in Disc Shape for Photo Gallery, Arts & Crafts, Refrigerator Magnet, Hobby, School Projects & Office 65pc Set

8.9mmx1.2mm Small Ferrite Silver Magnets in Disc Shape for Photo Gallery, Arts & Crafts, Refrigerator Magnet, Hobby, School Projects & Office 65pc Set

வழக்கமான விலை Rs. 228.00
வழக்கமான விலை Rs. 499.00 விற்பனை விலை Rs. 228.00
-54% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:Q8163X

Ferrite / Ceramic Disc Silver color Magnet, Dia: 8.9mm, Thickness: 1.2mm Easily Removable Mini Magnets: No Marks or Stains While Removing From Your Board, Fridge Or Washing Machine Etc. Super Value Pack And Work Better Than You Imagine. Perfect Pack Of Magnets for Hanging What You Want. Widely Used Round Cylinder Magnets In Your Daily Life: Crafting, Jewelry, Office boards, Lockers, Refrigerators, Even Create DIY Magnets. Best use:- ceramic Magnets can be glued behind any small object and turn it into beautiful magnets. 

Hang up your kids' artwork, shopping lists, or important reminders with our Ferrite Magnets! These little helpers are made from top-quality ferrite, ensuring they are strong and durable, ready to securely hold up any notices, postcards, photos, or artwork you place on the fridge or any other magnetic surface. Plus, they're compact, elegant, and blend effortlessly into any background. These aren't just any magnets, they're Ferrite Magnets, the ultimate tool for organizing your life in style.

Discover the Magic of Ferrite Magnets!

Clear up the clutter and display your memories with the help of our Ferrite Magnets. These aren't just any old magnets - they're carefully crafted from high-quality ferrite, providing superior strength without reducing functionality. You can use these versatile magnets on your fridge, office whiteboard, or any other magnetic surface; they're perfect for hanging up your favorite photos, reminders, or even your well-loved recipe cards. Organize your life and never forget an important date again with Ferrite Magnets.

Efficient, dependable, and highly durable - our Ferrite Magnets are the perfect addition to your home. Designed with a powerful magnetic force, they'll make sure your shopping list or kids' prized drawings stay put right where you want them. The magnets are made from high-grade ferrite, ensuring they'll stand the test of time. A practical must-have for any busy kitchen or office space, grab our Ferrite Magnets now for an organized and clutter-free atmosphere.


Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 20

Product Weight (Gm) :- 69

Ship Weight (Gm) :- 69

Length (Cm) :- 12

Breadth (Cm) :- 2

Height (Cm) :- 2
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்