தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 7

Airtight Container Jar 4 Pc Set With Stylish Tray for Kitchen Unbreakable Jar Set for Multipurpose Storage Mukhwas Dani

Airtight Container Jar 4 Pc Set With Stylish Tray for Kitchen Unbreakable Jar Set for Multipurpose Storage Mukhwas Dani

வழக்கமான விலை Rs. 122.00
வழக்கமான விலை Rs. 249.00 விற்பனை விலை Rs. 122.00
-51% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

எஸ்.கே.யு:S5849F

It seems like you're looking for a plastic container tray for Mukhwas (a popular Indian after-meal snack). A Mukhwas Dani is a container used to hold and serve Mukhwas. Typically, it is a decorative tray or box with separate compartments to store a variety of mouth fresheners and digestive aids, such as fennel seeds, cardamom, and other flavored seeds and spices.

While I don't have access to real-time product information or specific product listings, you should be able to find Mukhwas Dani containers at various online retailers, local stores, or through e-commerce platforms. To find the exact product you're looking for, you can try searching on popular e-commerce websites or visiting stores that sell Indian kitchen and dining accessories.

When searching for this product, you can use keywords like "Mukhwas Dani 4 Pc Container Tray Plastic" to narrow down your search and find suitable options. Be sure to read product descriptions and reviews to ensure the product meets your specific needs and preferences.

Description :-

 Volu. Weight (Gm) :- 885

Product Weight (Gm) :- 378

Ship Weight (Gm) :- 885

Length (Cm) :- 25

Breadth (Cm) :- 25

Height (Cm) :- 7
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்